FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
385.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
40.000.000
37.000.000,000
92,50000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
26.666.668
24.666.667,900
92,50000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
Nâma
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
133.333.332
123.333.332,100
92,50000
C Grubu
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
200.000.000
185.000.000,000
92,50000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %92,5 oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 185.000.000-TL'lik artış ile 200.000.000-TL'den 385.000.000-TL'ye çıkartılmasına,

2. Artırılan 185.000.000-TL'nin tamamının 2022 yılı dönem karından karşılanmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.