FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.05.2023
Genel Kurul Tarihi
08.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4 - 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - 2023 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu Kararı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

10.05.2023 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 10.05.2023 tarih-2023/06 sayılı kararı gereğince,08.06.2023 tarihinde saat:14;00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündeme İlişkin İlan Metni ile Bilgilendirme Dökümanları ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama