FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şİrketimizin 2023 Yılı ilk üç aylık dönemi içeren konsolide Faaliyet Raporu ekte Yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Kredi Hesaplama