FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
823
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

  

  

KARAR TARİHİ: 10.05.2023

  

  

  

KARAR SAYISI : 823

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

a) 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ilişkin olarak Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10.05.2023 Tarih ve 823  no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan konsolide bilanço, konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide mali tablo ve dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

  

  

  

 b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

   

  

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tabloların ve finansal raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Ali Enver BAKİOĞLU                                                 Sertaç BAKİOĞLU                            

  

Yönetim Kurulu Başkanı                                          Yönetim Kurulu Üyesi           

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Osman Gürhan Çağlayan                                         Duygu ÖZERSON ELAKDAR

  

Denetim Komitesi Başkanı                                      Denetim Komitesi Üyesi