FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SUWEN]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
1000000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
1,79
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Intilux Sarl
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
55
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
49,96 TL - 75,25 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
12/05/2023
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) ortaklarından Intilux Sarl'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %1,79'una tekabül eden toplam 1.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 55,00 TL fiyatla satışı,  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 12/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

  

 

  

 

                                           
 

Alıcı

 
 

TL Nominal

 
 

Allianz  Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (ALU)

 
 

450.000

 
 

Yapı  Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (YHS)

 
 

225.000

 
 

Yapı  Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (YDI)

 
 

325.000

 
 

Toplam

 
 

1.000.000

 

Kredi Hesaplama