FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
230.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014
115.000.000
115.000.000,000
100,00000
NTGAZ, TRENTGZ00014
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
115.000.000
115.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
64.430.736,74
Diğer Kar Yedekleri (TL)
50.569.263,26
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantısında;

1. Şirketimizin 3.500.000.000 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) artırılarak 230.000.000 TL'ye (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

2. Artırılacak 115.000.000 TL'lik (yüz on beş milyon Türk Lirası) sermayenin 64.430.736,74 TL'lik (altmış dört milyon dört yüz otuz bin yedi yüz otuz altı Türk Lirası yetmiş dört kuruş) kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden, 50.569.263,26 TL'lik (elli milyon beş yüz altmış dokuz bin iki yüz altmış üç Türk Lirası yirmi altı kuruş) kısmının olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına,

3. Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 115.000.000 TL'lik (yüz on beş milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,

5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. ve "Paylar Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddelerinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar vermiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama