FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Nilay Tulum
Mali İşler Müdürü / Yat. İliş. Böl. Üyesi
01.05.2018
216 417 10 08
ntulum@gsdholding.com.tr
SPK Lisanslama Düzey 1, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
530555-918671
Tuğrul Duman
Mali İşler Yönetmeni/ Yat. İliş. Böl. Üyesi
27.03.2023
216 417 10 08
tduman@gsdholding.com.tr

Kredi Hesaplama