FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Madde 6 da sehven 2023 - 2077 olarak yazılan tarih aralığı 2023 - 2027 olarak düzeltilmiştir.

Esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
17/12/2014
22/12/2014
8720
6
24/05/2016
30/05/2016
9085
6
02/04/2018
05/04/2018
9552
6
07/04/2023
07/04/2023
10807

Kredi Hesaplama