FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imiz Yönetim Kurulu 12.05.2023 Tarihli (Bugün) toplantısında;

i)                    Şirket'imizin İstanbul İli Mecidiyeköy – Metrocity 1946 Ada, 132 Parsel 12.Kat 182 Numaralı Bağımsız Bölüm'ün Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla sell and leaseback (Sat – Geri Kirala) uygulamasına konu edilmesine,

ii)                 Bu kapsamda Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.05.2023 tarihli değerleme raporunda yer alan 52.500. 000 TL değerli sözkonusu gayrimenkul'ün 51.500.000 TL değer üzerinden Ziraat Katılım Bankası A.Ş'ye Şirket'imizin kira kaybı olmadığı da dikkate alınarak satılmasına,

iii)          Şirketimiz gayrimenkul satışının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ)  4/1-c, 6/2 ve 6/1-a hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda yapılan işlemin Tebliğ'de düzenlenen sınırların altında kaldığının belirlenmesine, karar vermiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız

          

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama