FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Sektörü
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.05.2023
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
-
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
26.354.160
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ENGİN SARIKAYA - ARTUNÇ ALPTEKİN
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/04/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet bedeli
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü benimsendiği için
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


 Şirketimiz Mercan Kimya San.Tic.A.Ş.'nin  05.04.2023 tarihi KAP bildirimi ile Denizli'de faaliyet gosteren Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının hisselerinin alinmasi konusunda gorusmelere basladigi bildirmisti.

  

 

  

Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasinin %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26.354.160,00 tl ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır. 

  

Theca; kalıplanmış selülozik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, viyol olarak adlandırılan ürünleri üreten ve bu üretime dair tüm proses, makina ve kalıpları kendisi tasarlayıp imal eden bir sanayi, ticaret ve ar-ge firmasıdır. Pamukkale Üniversitesi Teknokentinde ülkemizin parlak, girişimci ve sektörel tecrübesi yüksek mühendisleri tarafından 2021 yılında sıfırdan kurulan firma hali hazırda yurtiçi ve yurtdışı pek çok pazara erişim sağlamış, ihracat ve iç satış ile ciro yapmaya başlamıştır. Theca'nın ürünleri doğada çabuk çözünen, düşük enerji ile üretilen ve karbon ayakizini azaltan yeni nesil, sürdürülebilir ürünlerdir.  Firma; orta vadede, etki alanı geniş, sürdürülebilir malzeme teknolojileri (selülozik kompozitler) üzerine arge projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  

  

 Bilindiği gibi grubumuz sürdürülebilir üretim, karbon ayakizinin azaltılması, çevrenin korunması ve yeşil dönüşüm gibi konularda son derece hassastır ve durmaksızın bu hedeflere ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Theca'nın bu hedeflerimize katkı sağlayacak ve yatırımcılarımıza finansal kazanımlarına pozitif yansıyacak bir firma olduğu değerlendirilmiştir. 

Kredi Hesaplama