FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusunun Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
245.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
49.221.969,86
Ulaşılacak Sermaye (TL)
245.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
9.844.393,97
39.155.606,030
397,74521
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023
Nâma
B Grubu, DESA, TREDESA00015
39.377.575,89
156.622.424,110
397,74521
B Grubu
B Grubu, DESA, TREDESA00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
49.221.969,86
195.778.030,140
397,74521
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
195.778.030,14
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13 Mayıs 2023 tarihli 24/2023 sayılı Yönetim Kurulu Kararında;

Yönetim Kurulunun 02.05.2023 tarih ve 23/2023 sayılı toplantısında alınan; "Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 245.000.000 TL içinde 49.221.969,86TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %397,75 oranında artış ile 195.778.030,14 TL artırılarak 245.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan tutarın 39.155.606,02 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 156.622.424,12 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına" yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, tamamı bilançomuzun, özkaynaklar kalemi altında yer alan olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıl karları) sermayeye ilave edilen 195.778.030,140 TL'nin 26.04.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Koza Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Yeminli Mali Müşavir Fuad Arslan tarafından KYMM-336/R23-24 sayı ve 26.04.2023 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.

1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine,

2. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6'ncı maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DESA-Madde-6-TADiL-TASARISI.pdf