FİNANS

HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Kredi Hesaplama