FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz portföyünde, Mistral İzmir binası çarşı bloğunda yer alan, 165 m2  alana sahip işyerinin KDV hariç 31.185.440,00 TL bedelle satışı, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2022 yılı değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri ; KDV hariç 7.894.000.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümeüze olan oranı ise %2,47 dir.

Kredi Hesaplama