FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.04.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
10.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.05.2023 - 10828
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2023 yılı hesap dönemiyle ilgili Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği almak zorunda olduğu bağımsız denetim hizmeti için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, Şirketimizin 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama