FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 16.05.2023 tarih ve 66 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 

İş süreçlerinin önemli ölçüde dijitale taşındığı ve yenilikçi teknolojilerin birçok sektörü dönüştürdüğü günümüzde, iş stratejileri ve dönüşüm süreçlerinde önderlik edecek profesyonel şirketlerin önemi büyük ölçüde artmıştır.

1996 yılında temelleri atılan Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ("Sistem Global"); Türkiye'de 9 şehirde, yurt dışında 4 farklı ülkede iştirakleri ve proje ortakları ile birlikte 550'den fazla uzmanı ile mali ve vergi danışmanlığı, mevzuat risk yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet yönetimi, denetim sistemleri, patent, globalleşme danışmanlığı, ar-ge-inovasyon ve katma değerli faaliyet stratejileri yönetimi, teşvik destekleri yönetimi kurumsal finansman alanlarında işletmelerin dijitalleşmelerine ve sürdürülebilir büyümelerine danışmanlık ve destek vermektedir. Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelere büyüme odaklı profesyonel hizmetler sunan Sistem Global, yapay zekâ teknolojileri ile nöropazarlama gibi yenilikçi yöntemlere dayanan veri temelli çözümler de sunmaktadır.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Hedef Girişim"); tarafından, Sistem Global'e girişim yatırımı yapılmasına karar verilmiş olup, Sistem Global'in bu yatırımla birlikte dijitalleşme ve yurtdışı yatırımlarına hız vererek danışmanlık sektöründe global bir marka olma yolculuğundaki hızını arttırması; Hedef Girişim'in ise girişim şirketlerine erişiminin kolaylaştırılması ve Sistem Global ile iştiraklerinin büyüme hedeflerine ortak olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlere büyüme odaklı bütünleşik servisler sunan ve özetle gelişim odaklı danışmanlık hizmetleri sağlayan, ayrıca iştirakleri ile reqtech (regülasyon teknolojileri), fintech (finansal teknolojiler) vb. dijital tabanlı teknoloji geliştirme ve hizmet sunumu iş/faaliyetlerini gerçekleştiren; Sistem Global'e, Hedef Girişim olarak; 

·         2 faz halinde toplam 2 milyon USD karşılığı TL tutarında yatırım yapılmasına,

·     Tahsisli sermaye artırımı yoluyla yapılacak yatırımın birinci fazında 1 milyon USD karşılığı TL tutarındaki ödemenin peşin; ikinci fazında 1 milyon USD karşılığı TL tutarındaki ödemenin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesine,

·          Toplam 2 milyon USD karşılığı TL yatırım karşılığında Sistem Global'de %10 pay sahibi olunmasına,

·          Yatırıma dair Sistem Global ve pay sahipleri ile Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama