FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Dağıtımı İle İlgili Genel Kurul Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

-

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, EUREN, TREEURN00030
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00022
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEURN00014
0
0
C Grubu, EUREN, TREEURN00030
0
0
Ek Açıklamalar

irketimizin 16.05.2023 Salı (bugün) yapılan 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Europen - 2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
760.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.606.313
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
493.904.868
416.233.562
4. Vergiler ( - )
66.509.226
54.422.701
5. Net Dönem Kârı
427.395.642
361.810.861
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
8.150
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
18.090.136
18.090.136
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
409.305.506
343.712.575
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
409.305.506
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı İdris Nebi HATİPOĞLU başkanlığında şirket merkezinde toplanarak kar dağıtımı ile ilgili olarak, Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki şekilde karar altına alınmıştır. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 361.810.861 TL. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 427.395.642 TL. net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; Şirketimizin yüksek tutarlı yatırım döneminde olması ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi , finansman ve yatırım politikaları ile Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının 16.05.2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama