FİNANS

Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Güncelleme
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
1.050.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
11.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
1.606
0,008
11,7
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
2
0
11,71
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
330
0,002
11,75
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
1.519
0,007
11,76
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
3.926
0,019
11,77
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
1.675
0,008
11,79
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.02.2023
942
0,004
11,8
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
22.02.2023
10.000
0,047
11,8
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
22.02.2023
20.000
0,095
11,7
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
14.03.2023
10.000
0,047
11,9
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
14.03.2023
10.000
0,047
11,8
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
14.03.2023
10.000
0,047
11,7
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
1.277
0,006
11,44
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
2.000
0,01
11,46
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
3.300
0,016
11,47
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
100
0
11,48
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
400
0,002
11,49
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
15.03.2023
2.923
0,014
11,5
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
20.03.2023
2.726
0,013
11,75
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
21.03.2023
2.261
0,011
11,58
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
21.03.2023
7.739
0,037
11,6
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
22.03.2023
10.000
0,047
11,6
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.04.2023
10.000
0,047
11,6
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.04.2023
10.000
0,047
11,4
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.05.2023
15.000
0,071
11,5
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.05.2023
15.000
0,071
11,4
Yoktur
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
03.05.2023
15.000
0,071
11,3
Yoktur
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
11,9
11,65
1.945.351,09
Şirket İç Kaynakları
167.726
0,8
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında; "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 90 günlük dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir.Kredi Hesaplama