FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulumuz 15 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Arif Kerem Onursal işbu karar tarihi itibarı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz,


• Yönetim Kurulu Üyemiz Arif Kerem Onursal'ın işbu karar tarihi itibari ile istifasının kabul edilmesine, 

• İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine, Zeynep Yenel Onursal'ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına;

• İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına;

• Arif Kerem Onursal'ın imza yetkilerinin iptaline,

• Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Yenel ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Yenel Onursal'dan herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine; 

• Bu kararın İstanbul Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına,

• Bu karara istinaden yeni imza sirkülerinin çıkartılmasına;  

karar verilmiştir. 


İlgili kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

 

Kredi Hesaplama