FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - "Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Beyaz Yaka Çalışanlar için Ücret Politikası"nın onayı,
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,
12 - Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL ÇAĞRI GÜNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte pdf olarak verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN_K.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

28 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2023 tarih ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kredi Hesaplama