FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1- Kurumsal Yönetim Komitesi 

            Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım

            Komite Üyesi     : Suat Dursun

 2- Denetimden Sorumlu Komite

            Komite Başkanı : Erkan Elyıldırım

            Komite Üyesi     : İbrahim Çakır

 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi

            Komite Başkanı : İbrahim Çakır

            Komite Üyesi     : Tamer Koç

Kredi Hesaplama