FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
20.03.2023
Genel Kurul Tarihi
09.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
12 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname 2022 Olağan Genel Kurulu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiştir.


Kredi Hesaplama