FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Esas Sözleşme'sinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 17 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 17 Mayıs 2023 tarihli ve 10833 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
17/05/2023
17/05/2023
10833