FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
Peşin
0,0757575
7,57575
0
0,0757575
7,57575
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
Peşin
0,0757575
7,57575
0
0,0757575
7,57575
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
Peşin
0,0757575
7,57575
0
0,0757575
7,57575
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
Peşin
0,0757575
7,57575
10
0,0681817
6,81817
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
0
0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
79.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
12.914.664,38
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
183.391.688
262.091.596,51
4. Vergiler ( - )
46.368.000
51.493.515,33
5. Net Dönem Kârı
136.281.376
210.598.081,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.925.335,62
2.925.335,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
133.356.040,38
207.672.745,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
133.356.040,38
207.672.745,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
23.904,79
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
133.379.945,17
207.672.745,56
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
6.000.000
3.960.000
* Nakit
6.000.000
3.960.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
2.040.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
204.000
204.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
127.152.040,38
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
348.758.606,76
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.610.461,76
0
1,96
0,0757576
7,57576
B Grubu
525.000
0
0,39
0,0757576
7,57576
C Grubu
525.000
0
0,39
0,0757576
7,57576
D Grubu
2.105.584,42
0
1,58
0,0681818
6,81818
TOPLAM
5.766.046,18
0
4,32
0,0728036
7,28036
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.