FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
550.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
121.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
243.100.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025
Nâma
B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017
88.550.000
88.550.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
121.550.000
121.550.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
121.550.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün (18.05.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama