FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Teklifinin Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
1. Taksit
0,2291666
22,91666
10
0,2062499
20,62499
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
2. Taksit
0,2291666
22,91666
10
0,2062499
20,62499
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
TOPLAM
0,4583332
45,83332
10
0,4124998
41,24998
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
1. Taksit
0,2291666
22,91666
10
0,2062499
20,62499
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
2. Taksit
0,2291666
22,91666
10
0,2062499
20,62499
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
TOPLAM
0,4583332
45,83332
10
0,4124998
41,24998
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
29.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
02.10.2023
2. Taksit
30.11.2023
30.11.2023
04.12.2023
01.12.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021
0
0
B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013
0
0
Ek Açıklamalar

2022 yılı için brüt 16.500.000,00-TL nakit kâr payı dağıtılmasına,

Nakit dağıtılacak kâr payının iki eşit taksitte 29.09.2023 ve 30.11.2023 tarihlerinde ödenmesi hususu 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.755.996,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
131.738.021
11.547.095,91
4. Vergiler ( - )
1.575.800,92
1.575.800,92
5. Net Dönem Kârı
130.162.220,08
9.971.294,99
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
498.564,75
498.564,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
129.663.655,33
9.472.730,24
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10.000.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
139.663.655,33
9.472.730,24
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.800.000
1.800.000
* Nakit
1.800.000
1.800.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
6.905.457,22
6.905.457,22
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
690.545,72
690.545,72
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
7.794.542,78
7.794.542,78
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
119.547,17
11,45
0,4125
41,25
B Grubu
14.730.452,83
11,45
0,4125
41,25
TOPLAM
14.850.000
11,45
0,4125
4.125
Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKredi Hesaplama