FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,91
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,43
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/05/2023
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ve bağlı ortaklığının cirosunu ve karlılığını olumlu etkileyecektir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.  arasında Halk Yapı Dilovası Sanayi Merkezi Projesi kapsamında;

        - Birleşim Mühendislik, Mekanik tesisat işleri için 3.265.229 USD+KDV ve 54.682.609 TL+KDV,

       -  Erde Mühendislik, Elektrik tesisat işleri için 3.970.430 USD+KDV ve 44.533.292 TL+KDV

olmak üzere bugün(22.05.2023) yeni sözleşme imzalanmıştır.

Şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 286.299.457 TL (KDV Dahil)'dir.

İş süresi 12 ay olarak planlanmaktadır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama