FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.No:4/2 Cessas Plaza Kat:19 Cessas Meeting Ümraniye-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Duyrusu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimzin 2022 Olağan Genel Kurul sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

27.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul kararları 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 22.05.2023 tarihinde 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kredi Hesaplama