FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
18.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023-10835
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından yapılması onaylanmıştır. Bağımsız Denetçi tescili 18.05.2023 tarihinde yapılmış olup tescil 22.05.2023 tarihli 10835 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.