FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 22 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;  

- Yönetim Kurulu Başkanı : Johannes Petrus Van Kesteren 
- Yönetim Kurulu Başkan Vekilli : Mehdi El Bok 
- Yönetim Kurulu Üyesi : Gerrit Jan Tap
- Yönetim Kurulu Üyesi : Özgür Orçunus
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Deniz Uyan Ay
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Yusuf Kamil Soner 
Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.  

Kredi Hesaplama