FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 22 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden;

  

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Yusuf Kamil Soner'in, üyeliğe ise Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliğe Deniz Uyan Ay'ın getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yusuf Kamil Soner'in ve üyeliklere Deniz Uyan Ay ile Esra Yılmazsönmez'in getirilmesine,

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Komitesi ise Marka Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, HSE&S Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü olmak üzere 4 üye ile görev yapmaktadır.

Pay Sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama