FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Tarihlerinin Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirket Yönetim Kurulunca Kar Payı Dağıtım Taksit ve Tarihlerinin Belirlenmesi
Karar Tarihi
14.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
1. Taksit
0,2314814
23,14814
10
0,2083332
20,83332
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
2. Taksit
0,2314814
23,14814
10
0,2083332
20,83332
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
TOPLAM
0,4629628
46,29628
10
0,4166664
41,66664
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
1. Taksit
0,2314814
23,14814
10
0,2083332
20,83332
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
2. Taksit
0,2314814
23,14814
10
0,2083332
20,83332
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
TOPLAM
0,4629628
46,29628
10
0,4166664
41,66664
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
23.06.2023
23.06.2023
03.07.2023
26.06.2023
2. Taksit
27.12.2023
27.12.2023
29.12.2023
28.12.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREELIT00027
0
0
B Grubu, ELITE, TREELIT00019
0
0
Ek Açıklamalar

11.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; 2022 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından 60.000.000,- TL brüt kar payının ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasına, brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesine, verilen önerge çerçevesinde kar payının azami 3 taksitte ödenmesine, son taksitin 2023 yılı sonundan önce ödenecek şekilde ödeme tarihleri ve tutarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verilmişti.

Şirket Yönetim Kurulunun 22.05.2023 tarihli toplantısında;

Nakit Kar Payının brüt 30.000.000 TL'lik ilk taksiti 23.06.2023 tarihinde, brüt 30.000.000 TL'lik ikinci taksiti 27.12.2023 tarihinde olmak üzere üzere toplam 2 taksitte ödenmesine karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
129.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.024.059
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
157.743.174
163.275.152
4. Vergiler ( - )
31.111.416
31.089.635
5. Net Dönem Kârı
126.631.758
132.185.517
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.609.276
6.609.276
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
120.022.482
125.576.241
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.908.531
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
124.931.013
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
60.000.000
* Nakit
60.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
5.352.000
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
54.670.482
60.224.241
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.000.000
0
1,85
0,416667
41,6
B Grubu
52.000.000
0
48,14
0,416667
41,6
TOPLAM
54.000.000
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Şirket yönetim kurulu, 2022 yılı dönem karının, 17.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilen Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak;

a)2022 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından 60.000.000,- TL'nin ortaklarımıza temettü olarak dağıtılmasının, brüt kâr payının tamamının nakden ödenmesinin genel kurula önerilmesine,

b)Bu çerçevede ekte verilen kâr dağıtım tablosunun kabulüne ve 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına

karar vermiştir.