FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
99.314.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
198.628.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045
216.586
216.586,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045
Nâma
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037
99.097.414
99.097.414,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
99.314.000
99.314.000,000
100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
16.05.2023
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
99.314.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
11.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
18.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
22.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000- TL'dan 198.628.000- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2022 tarihinde tescil edilerek 22.05.2023 tarih ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
AoA Amendment (ENG for Disclosure Purposes).pdf
EK: 3
Mavi Onaylı İhraç Belgesi (1).pdf
EK: 4
Mavi Tadil Metni (1).pdf