FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; 
-Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, 
-Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, 
-Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdiere,  Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, 
-Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
-Komitelerin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama