FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.05.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz bulunduğunu 14.10.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurmuştuk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 tarihli toplantısında;


- Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak orta-uzun vadeli stratejik yatırım projemiz kapsamında 32 MW' lık kurulu güce sahip olacak şekilde elektrik üretim tesisi yapılmasına ve kullanımdan arta kalan elektriğin ulusal sistem üzerinden ticaretine ve buna ilişkin olarak, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Merkez" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 16 ncı maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 18 inci maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 21 inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine,


- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, iç kaynaklardan sağlanan 210.000.000 TL tutarında artış ile 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye çıkarılmış olduğu dikkate alınarak, Şirketimizin 200.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 800.000.000 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına; bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine,


- Bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,


Oybirliği ile karar vermiştir.


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf