FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulması ve üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olarak ve 12.11.2024 tarihine kadar görev yapmalarına,
1. Denetimden Sorumlu Komitenin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına, Başkanlığına Halil Reçber'in, üyeliğe Sera Sayar Yakimoviç'in seçilmesine,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Reçber'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sera Sayar Yakimoviç'in seçilmesine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sera Sayar Yakimoviç'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halil Reçber'in  ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşe Ata'nın seçilmesine,
4. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 
5. İlgili komitelerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine, 
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama