FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
24.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.05.2023-10837
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetim Komitesinin 26/04/2023 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirketimizin 2023 yılı ara hesap dönemleri sınırlı bağımsız denetim kapsamında olacaktır.

Kredi Hesaplama