FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
612.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018
70.000.000
70.000.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESMAR00018
Nâma
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026
236.000.000
236.000.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, SMRTG, TRESMAR00026
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
306.000.000
306.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
150.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
156.000.000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 24.05.2023 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 306.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 150.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 156.000.000 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 306.000.000 TL artırılarak, 612.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2. Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 70.000.000 TL nominal değerli 70.000.000 adet (A) grubu ve 236.000.000 TL nominal değerli 236.000.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama