FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş.
3.217.290,43
TRY
13,84
Kamil Yazıcı Yön. ve Dan. A.Ş
3.217.290,43
TRY
13,84