FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023-31.03.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
KORAY GYO A.Ş. 31.03.2023 tarihli Konsolide ve Solo Finansal Raporları Dipnotlarında Bulunan EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ TABLOSU
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
"Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü" tablosunda "Diğer Varlıklar" tutarının sehven hatalı yazılması.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10.05.2023 tarihinde yayınlanmış olduğu 01.01.2023-31.03.2023 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş "Konsolide ve Konsolide olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar" başlıklı denetim raporlarında yer alan  "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü" tablosunda Diğer Varlıklar kaleminin tutarı sehven hatalı yazılmış olup ilgili kalem revize edilmiştir. Revize edilmiş 31.03.2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve dipnotları yeniden ilan edilecektir. 

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.