FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
25.05.2023
Genel Kurul Tarihi
22.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
13 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2.Toplantı Genel kurul davet metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 25 Mayıs 2023 tarih ve saat 10:00'da yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. Şirket'in 2022 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de, ekteki gündem dahilinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama