FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
25.05.2023
Genel Kurul Tarihi
05.07.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4 - 2022 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2022 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - 2022 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Mayıs 2023 tarihli toplantısında 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama