FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"i uyarınca "Bireysel Portföy Yöneticiliği" faaliyet izni başvurusu T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/390 sayılı toplantısında uygun bulunmuş, 2023/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde ilan edilmiştir.

Şirketimiz 02.01.2015 tarih ve G-001 (348) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" Bireysel Portföy Yöneticiliği faaliyet iznini içerir şekilde yeniden düzenlenmiş olup ekte yer almaktadır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşbu duyuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama