FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

"Şirketimiz 26.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile; Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.'nin  50.000.000,00-TL (EllimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000,00-TL (OnmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000,00-TL(BeşmilyonTürkLirası)'sı iç kaynaklardan, 25.000.000,00-TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'lik kısmı ise nakden karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası) artırılarak 40.000.000,00-TL (KırkmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ilişkin yapılacak sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılması suretiyle katılınmasına" karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama