FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.975.680
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
CEMTS, TRACEMTS91G6
100.975.680
399.024.320,000
395,16873
CEMTS, TRACEMTS91G6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
100.975.680
399.024.320,000
395,16873
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
31.05.2023
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
04.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
17.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
04.04.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
17.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
02.06.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
01.06.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
26.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.975.680 (Yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL.den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 (Üçyüzdoksandokuzmilyonyirmidörtbinüçyüzyirmi) TL. artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 6. maddesinin tadili 26.05.2023 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek, 26.05.2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf