FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.04.2022-31.03.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Görüş
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

25.05.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan " 01.04.2022 - 31.03.2023 Özel Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna görüş sayfasına sehven Faaliyet raporu görüşü eklenmiştir

Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama