FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 yılı Olağan Genel Kurul eklerine bilgilendirme dokümanı eklenmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
22.05.2023
Genel Kurul Tarihi
21.06.2023
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - Şirket'in 2022 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
10 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
11 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
gsdho-ogk-21.06.23- ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
GSD Holding Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

GSD Holding A.Ş.'nin Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.