FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermeye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEDTA00013
9.600.000
19.200.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
35.400.000
70.800.000,000
200,00000
B Grubu
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
45.000.000
90.000.000,000
200,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
26.05.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
38.823.297
Yedek Akçeler (TL)
6.248.016
Geçmiş Yıl Karları (TL)
44.928.687
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.03.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
11.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
16.03.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
26.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelsiz sermeye artırımına yönelik tescil işlemi 26 05 2023 tarih ve 10839sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
E-DATA TTSG 26 05 2023 .pdf

Kredi Hesaplama