FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
29.05.2023
Genel Kurul Tarihi
04.07.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı bağımsız denetim raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
9 - 2022 yılına ait kârın kullanım şekli ve dağıtılacak kâr payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Yönetim kurulu tarafından 2023 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunca şirkete uygulanan idari para cezası hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
16 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
17 - Dilek, temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Kredi Hesaplama