FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CreditRatingAbstract|
Kredi Derecelendirmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating,  Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu yüksek yatırım düzeyi kategorisinde yer alarak AA+(Tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu "J1+ (Tr) olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi not görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları, Türkiye'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak BB / Negatif olarak belirlenmiştir. 


Notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu         : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu                 : J1+(tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm) İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kredi Hesaplama