FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
14.04.2023
Genel Kurul Tarihi
11.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BUCA
Adres
Aydoğdu Mahallesi 1267/1 Sokak No:4 Buca /İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması.
9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması
13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı baǧış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak baǧış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/02/2023 tarih 2023/006 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
18 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliǧi'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
20 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Olağan Genel Kurul Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 Yılı Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Mayıs 2023 Perşembe Günü saat 14:00'da Aydoğdu Mah 1267/1 Sok No 4 Buca /İzmir adresinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir, 11.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İZMİR Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 24.05.2023 tarih ve 10837 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur